رسم حرف ط

.

2023-04-01
    استراتيجية تعتمد على cci و rsi و ema